دوربین CCTV دوربین / AHD دوربین DVR کیت / IP دوربین NVR SET / POE تولید کننده سیستم دوربین از سال 2008 | لکنگی
زبان

لکنگیسیستم بی سیم 1MP شامل 4CH 1MP سیستم های دوربین CCTV بی سیم و 8Ch 1MP سیستم دوربین بی سیم سیستم، اگر شما نیاز به سیستم دوربین دوربین فای HD HD را ندارید، فقط می خواهید دوربین WiFi ارزان، پس از آن شما می توانید دوربین 1MP را انتخاب کنید. دوربین بی سیم برای کاربر راحت تر است استفاده از دوربین سیمی IP. اما دوربین 1MP HD به عنوان 2MP نیست، بنابراین به طور کلی اکثر مشتریان حداقل 2mp / 1080p دوربین HD را خریداری کنید.