دوربین CCTV دوربین / AHD دوربین DVR کیت / IP دوربین NVR SET / POE تولید کننده سیستم دوربین از سال 2008 | لکنگی
زبان

Leekgovision 3MP PoE IP دوربین شامل دوربین 3MP POE IP Bullet، دوربین 3MP POE IP دوربین، دوربین IP خارجی POE، دوربین IP IP در فضای باز، دوربین IP داخلی POE.   

Poe IP دوربین فقط از اترنت از سوئیچ POE یا POE NVR استفاده می شود، بنابراین به آداپتور قدرت اضافی نیاز ندارد'S چرا کاربران یا نصب کننده مانند سیستم دوربین POE IP بیشتر به عنوان نیاز به اتصال به کابل بیشتری به قدرت برای صرفه جویی در انرژی و صرفه جویی در انرژی نیاز ندارد.