Hệ thống camera quan sát / Camera AHD Camera DVR / Camera IP NVR Set / POE Nhà sản xuất hệ thống camera từ năm 2008 | Leekgovise.
Ngôn ngữ

LeekGovise 64 kênh NVR bao gồm 64CH 4K NVR, 64CH 5MP NVR, 64CH 2MP NVR, POE NVR, NVR là máy ghi video mạng dưới dạng back-end cho camera IP Frond-end để lưu video ghi và kết nối với màn hình hiển thị HD để hiển thị hình ảnh video và Quản lý tất cả các camera IP.  Chat with Us