Hệ thống camera quan sát / Camera AHD Camera DVR / Camera IP NVR Set / POE Nhà sản xuất hệ thống camera từ năm 2008 | Leekgovise.
Ngôn ngữ

LEEKGOVISION 128 Kênh NVR bao gồm 128CH 4K NVR, 128CH 5MP NVR, 128CH 2MP NVR, POE NVR, NVR là máy ghi video mạng dưới dạng back-end cho camera IP Frond-end để lưu video ghi và kết nối với màn hình hiển thị HD để hiển thị hình ảnh video và Quản lý tất cả các camera IP.